סטטיסטיקות שבטי מלחמה

מצב השרת
IL1 עולם 1
מהירות: 1.000 שחקנים 704
עדכון אחרון: 09:59:30 שבטים: 142
  כפרים: 53,935
  כיבושים: 67,652
  שינויי שבט: 64,596
IL2 עולם 2
מהירות: 1.000 שחקנים 145
עדכון אחרון: 11:07:18 שבטים: 25
  כפרים: 27,938
  כיבושים: 32,605
  שינויי שבט: 32,903
IL3 עולם 3
מהירות: 1.500 שחקנים 581
עדכון אחרון: 08:08:26 שבטים: 87
  כפרים: 11,160
  כיבושים: 7,604
  שינויי שבט: 12,274
IL4 עולם 4
מהירות: 1.000 שחקנים 1,716
עדכון אחרון: 16:08:04 שבטים: 301
  כפרים: 7,446
  כיבושים: 910
  שינויי שבט: 8,523
IL5 עולם 5
מהירות: 2.000 שחקנים 651
עדכון אחרון: 05:06:52 שבטים: 135
  כפרים: 12,243
  כיבושים: 7,822
  שינויי שבט: 15,597
IL6 עולם 6
מהירות: 1.000 שחקנים 117
עדכון אחרון: 11:07:19 שבטים: 34
  כפרים: 2,051
  כיבושים: 228
  שינויי שבט: 3,558
ILC1 עולם קלאסי
מהירות: 4.000 שחקנים 123
עדכון אחרון: 05:06:53 שבטים: 31
  כפרים: 6,650
  כיבושים: 15,563
  שינויי שבט: 17,274


2022-05-21 05:34:09 CEST