סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם קלאסי: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: shahafpl (כפרים)

>1< [2] [הכול]
שםנקודותמיקוםיבשת
#01710,224493|488K44
00211,819489|472K44
00410,160495|485K44
00610,595494|483K44
00810,160495|484K44
00910,160494|482K44
01010,503497|487K44
01110,224494|481K44
01310,986495|474K44
888811,489473|483K44
999910,986474|483K44
acostic3 01211,215468|497K44
acostic3 01611,819463|498K44
acostic3 01710,362462|499K44
acostic3 01811,489467|497K44
cetatea lui decebal10,160496|473K44
Paladin10,160500|486K45
S O 810,160475|483K44
Sanid10,160491|484K44
יבשת 1-4410,160481|480K44
יבשת 2-4410,160480|479K44
כפר shahafpl10,160487|473K44
כפר בונוס10,301498|487K44
כפר בונוס10,224476|483K44
כפר בונוס10,301495|483K44
כפר בונוס10,160489|474K44
כפר בונוס10,503473|485K44
כפר בונוס10,224483|481K44
כפר בונוס10,160484|476K44
כפר בונוס10,160488|479K44
כפר בונוס10,595503|470K45
כפר בונוס10,224474|485K44
כפר בונוס11,489474|486K44
כפר בונוס10,795498|471K44
כפר בונוס10,160484|478K44
כפר בונוס10,636482|478K44
כפר בונוס10,160460|501K54
כפר בונוס9,593491|480K44
כפר בונוס10,636493|476K44
כפר בונוס10,224474|493K44
כפר בונוס10,160489|481K44
כפר בונוס10,160487|480K44
כפר בונוס10,160489|475K44
כפר בונוס10,224484|477K44
כפר בונוס10,495497|474K44
כפר בונוס8,469490|480K44
כפר בונוס9,593495|473K44
כפר בונוס10,636498|473K44
כפר בונוס10,160488|475K44
כפר בונוס10,160487|481K44
>1< [2] [הכול]

יצוא

יצא את הכפרים של השחקן הזה
?
K: (השאר הכול ריק)

2020-04-07 21:49:08 CEST