סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 6: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: NEVER SAY NEVER A (כפרים)

לחץ כאן בשביל לקבל את הbbcode/cvs של הכפרים

K44 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
השועל4,891463|499שושו השועל
השועל 2661464|499שושו השועל
תור6,433486|462izak04

3 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K54 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
שו שוליים1,750461|503שושו השועל

1 כפרים נמצאים ביבשת הזו

2020-04-07 21:46:27 CEST