סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 6: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: !!troopers

tribe Graph


דירוג:20.
שם:!!troopers
נוצר:2012-09-02 12:07:24
חברים:1דירוגי מתחרים שהובסו
נקודות:723
כפרים:1
ממוצע נקודות לכפר:723
שינויי שבט:29
כיבושים:0 (+0-0)
דירוג שיא:1123rd September 2012
שיא נקודות:4,07405th October 2012
שיא כפרים:722nd September 2012
דירוג מתחרים שהובסו:17. (1,442 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמתקיף:24. (0 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמגן:15. (1,442 score)
פרופיל:פרופיל במשחק
מספר צפיות בפרופיל:196


2020-06-01 10:51:54 CEST