סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: ציפורים

tribe Graph


דירוג:10.
שם:ציפורים
נוצר:2012-09-26 08:07:57
חברים:6דירוגי מתחרים שהובסו
נקודות:74,974
כפרים:19
ממוצע נקודות לכפר:3,946
שינויי שבט:12
כיבושים:23 (+18-5)
דירוג שיא:809th November 2012
שיא נקודות:81,21909th November 2012
שיא כפרים:2108th November 2012
דירוג מתחרים שהובסו:19. (262,299 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמתקיף:8. (211,273 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמגן:28. (51,026 score)
פרופיל:פרופיל במשחק
מספר צפיות בפרופיל:404


2020-06-04 13:55:37 CEST