סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: Attack Dogs South

הראה:
תאריך כיבושים
2012-07 1
+1
2012-08 40
+33
-7
2012-09 30
+27
2
-1
2012-10 68
+64
1
-3
2012-11 72
+32
2
-38


2020-06-05 23:27:04 CEST