סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: HaKeRoN

הראה:
תאריך כיבושים
2012-07 4
+4
2012-08 10
+10
2012-09 8
+6
1
-1
2012-10 30
+28
2
2012-11 5
+5


2020-07-11 04:12:15 CEST