סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: Yoni1234IsBack

הראה:
תאריך כיבושים
2012-06 1
+1
2012-07 1
+1
2012-08 8
+7
-1
2012-09 7
+7
2012-10 19
+19
2012-11 22
+20
1
-1


2020-07-11 02:29:43 CEST