סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: king@

הראה:
תאריך כיבושים
2012-04 2
+2
2012-05 7
+7
2012-06 11
+9
2
2012-07 57
+19
1
-37
2012-08 1
-1
2012-09 1
-1


2020-05-30 12:42:55 CEST