סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: NADAVYUVAL

הראה:
תאריך כיבושים
2012-04 1
+1
2012-05 20
+20
2012-06 44
+42
2
2012-07 57
+56
-1
2012-08 91
+80
9
-2
2012-09 174
+170
4
2012-10 143
+132
9
-2
2012-11 79
+74
2
-3


2020-06-04 15:33:23 CEST