סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 5: Achievements

שבטים

דירוג
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים

שחקנים

דירוג
דירוג שחקנים ללא שבט
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים
שינויי שבט
 מ 7 הימים האחרונים
דירוגשבטכפרים שנכבשו

2022-06-29 05:17:40 CEST