סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 4: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: Punkd (כיבושים)

סוג שבט ישן שבט חדש מינ/מקס נקודות טווח הזמנים  
/

>1< [2] [3] [4] [הכול] 65
  כפר נקודות בעלים ישנים בעלים חדשים תאריך/זמן
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
Just Kidding 1 (465|484) K44 6,979 tom1031 [Punkd] dzilbers [PJ] 2012-04-19 20:36:46
>1< [2] [3] [4] [הכול] 65

2020-05-30 20:51:40 CEST