סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 4: Achievements

שבטים

דירוג
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים

שחקנים

דירוג
דירוג שחקנים ללא שבט
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים
שינויי שבט
 מ 7 הימים האחרונים
דירוגשבטכפרים שנכבשו

2020-04-07 21:17:33 CEST