סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 3: Settings

הגדרות ערך
מהירות1.5
מהירות יחידה0.66
מורל פעילכן
הריסת מבנים מופעלתכן
זמן ביטול מסחר (שניות)300
זמן ביטול פקודה (שניות)600
הגנת מתחיל (ימים)5
אביר מופעלכן
קשתים מופעליםכן
מערכת מטבעות זהבלא
מרחק אציל מקסימלי200
מגבלת חבריי שבט25

2022-05-21 04:56:00 CEST