סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 3: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: king@

הראה:
תאריך כיבושים
2011-08 5
+5
2011-09 4
+3
-1
2011-10 14
+11
3
2011-11 7
+7
2011-12 19
+19
2012-01 34
+34
2012-02 40
+40
2012-03 41
+38
3
2012-04 66
+66


2020-06-04 12:01:40 CEST