סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 3: Achievements

שבטים

דירוג
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים

שחקנים

דירוג
דירוג שחקנים ללא שבט
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים
שינויי שבט
 מ ה ימים האחרונים
דירוגשחקןכפרים שנכבשו

שנה את פרק הזמן2020-07-11 02:53:45 CEST