סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 2: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: Senatus Populusque Romanus .U

tribe Graph


דירוג:12.
שם:Senatus Populusque Romanus .U
נוצר:2012-04-09 21:07:18
חברים:3דירוגי מתחרים שהובסו
נקודות:30,963
כפרים:6
ממוצע נקודות לכפר:5,161
שינויי שבט:196
כיבושים:32 (+31-1)
דירוג שיא:520th May 2012
שיא נקודות:988,80925th May 2012
שיא כפרים:13625th May 2012
דירוג מתחרים שהובסו:12. (220,712 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמתקיף:10. (102,685 score)
דירוג מתחרים שהובסו כמגן:12. (118,027 score)
פרופיל:פרופיל במשחק
מספר צפיות בפרופיל:413


2022-06-29 06:38:40 CEST