סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 2: Buildings

מבנים רמה מקסימלית רמה מינימלית עץ חימר ברזל אוכלוסייה גורם עץ גורם חמר גורם ברזל גורם אוכלוסייה זמן בנייה בסיסי גורם זמן בנייה
מפקדת הכפר 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 15:0 1.2
בסיס אימונים 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 30:0 1.2
אורווה 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
בית המלאכה 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
אקדמיה 1 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 1080:0 1.2
נפחיה 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 100:0 1.2
נקודת היערכות 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 20:0 1.2
פסל 1 0 220 220 220 10 1.26 1.275 1.26 1.17 25:0 1.2
שוק 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 45:0 1.2
מחנה עצים 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 15:0 1.2
מכתש חימר 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 15:0 1.2
מכרה ברזל 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 18:0 1.2
חווה 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 20:0 1.2
מחסן 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 17:0 1.2
מקום המסתור 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 30:0 1.2
חומה 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 60:0 1.2

2022-05-23 04:18:38 CEST