סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 2: Achievements

שבטים

דירוג
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים

שחקנים

דירוג
דירוג שחקנים ללא שבט
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים
שינויי שבט
 מ 7 הימים האחרונים
דירוגשבטכפרים שהופסדו

2020-04-07 21:21:45 CEST