סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: Fighters 4 ever (כפרים)

לחץ כאן בשביל לקבל את הbbcode/cvs של הכפרים

K34 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
#0185,120449|396empire at war

1 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K35 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
405שייטת132,552527|356shayvaknin
5510שייטת1310,848563|384shayvaknin
5511שייטת1310,887563|385shayvaknin
5512שייטת1310,887563|382shayvaknin
5513שייטת1310,751561|383shayvaknin
5514שייטת1310,268564|380shayvaknin
5515שייטת1311,247571|387shayvaknin
5516שייטת1310,728566|381shayvaknin
5517שייטת1310,257564|385shayvaknin
551שייטת1310,946569|387shayvaknin
5520שייטת1310,887568|391shayvaknin
5521שייטת1310,492571|389shayvaknin
5522שייטת1310,595566|385shayvaknin
553שייטת1310,492569|389shayvaknin
554שייטת1310,594567|390shayvaknin
555שייטת1310,755568|389shayvaknin
556שייטת1310,954570|389shayvaknin
5570שייטת1310,651564|388shayvaknin
5571שייטת1310,492563|390shayvaknin
5572שייטת1310,496563|392shayvaknin
557שייטת1310,469566|389shayvaknin
5580שייטת1311,175566|391shayvaknin
5581שייטת1310,492567|392shayvaknin
5582שייטת1310,469565|391shayvaknin
5583שייטת139,815569|392shayvaknin
558שייטת1310,602566|390shayvaknin
600שייטת1310,478570|382shayvaknin
601שייטת139,972573|382shayvaknin
602שייטת133,873571|384shayvaknin
603שייטת1310,531572|382shayvaknin
604שייטת1310,728574|382shayvaknin
6102שייטת1310,751573|383shayvaknin
700שייטת1310,648573|389shayvaknin
701שייטת1310,472572|390shayvaknin
702שייטת1310,478570|392shayvaknin
703שייטת1310,430574|393shayvaknin
800שייטת1310,602562|378shayvaknin
801שייטת1310,611559|379shayvaknin
802שייטת1310,611560|382shayvaknin
803שייטת1310,864558|380shayvaknin
804שייטת1310,897556|381shayvaknin
805שייטת1310,589555|379shayvaknin
806שייטת1310,268558|382shayvaknin
807שייטת1310,486558|379shayvaknin
808שייטת1310,956562|381shayvaknin
812שייטת1310,323555|377shayvaknin
813שייטת1310,639559|383shayvaknin
814שייטת1310,284555|380shayvaknin
815שייטת139,500553|380shayvaknin
816שייטת1310,556555|375shayvaknin
817שייטת138,105551|374shayvaknin
818שייטת139,968553|373shayvaknin
819שייטת139,293554|374shayvaknin
820שייטת136,258554|380shayvaknin
821שייטת135,803556|377shayvaknin
900שייטת139,888559|390shayvaknin
ההורים של הבועשים 110,770567|389shayvaknin
כפר ברברי4,306558|383shayvaknin
כפר ברברי4,483573|387shayvaknin
שייטת1310,770568|386shayvaknin

60 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K44 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
#0018,585429|410empire at war
#0026,535427|414empire at war
#0036,268429|411empire at war
#0047,352440|411empire at war
#0056,255443|410empire at war
#0065,507441|410empire at war
#0075,120442|411empire at war
#0085,470443|409empire at war
#0095,433445|410empire at war
#0105,045444|408empire at war
#0119,379446|401empire at war
#0124,044447|404empire at war
#0134,672447|400empire at war
#0155,046445|402empire at war
#0166,748451|404empire at war
#0176,440434|410empire at war
#0199,877442|404empire at war
#0206,499431|403empire at war
#0214,667447|402empire at war
#0226,135432|403empire at war
#0239,070434|407empire at war
#0247,899439|404empire at war
#0266,099440|408empire at war
#02712,166440|400empire at war
#0304,978421|405empire at war
#0314,967426|403empire at war
#0324,614424|405empire at war
#0338,885425|401empire at war
#0349,435445|406empire at war
#0376,129452|411empire at war
#0384,255444|406empire at war
#403,917455|409empire at war
Mor And Ido The Bests A9,755443|405צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,499451|490צחי דוד
כפר ברברי2,995448|402empire at war

35 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K45 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
Mor And Ido The Bests A6,548596|494צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,755597|491צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499599|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests C9,499598|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755594|492צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,499593|492צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755596|499צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,499596|496צחי דוד
Mor And Ido The Bests P-M9,499594|477צחי דוד
כפר ברברי5,750597|436kaka
כפר ברברי4,043586|456shayvaknin
כפר ברברי3,932584|454shayvaknin
עטלף 1007,355584|462shayvaknin
עטלף1017,677584|458shayvaknin
עטלף1027,808584|457shayvaknin

15 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K46 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
00דורליטקוס8,310611|445kaka
1##6,361627|442kaka
10019,289627|451kaka
100211,539625|444kaka
10057,182617|449kaka
2##6,207605|446kaka
3##6,416604|432kaka
6##6,155601|432kaka
8##7,231600|435kaka
Affect008,105626|438kaka
kaka the king8,179632|444kaka
Mor And Ido The Bests A8,587601|494צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499601|497צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,509600|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests A4,983600|495צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499601|495צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499604|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499603|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499600|497צחי דוד
Mor And Ido The Bests A8,815604|488צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499601|492צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,287602|495צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,513603|495צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,543605|487צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499607|491צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499606|496צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,755606|484צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,975604|496צחי דוד
Mor And Ido The Bests A8,738607|494צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499609|495צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,755614|497צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,755633|489צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,755635|487צחי דוד
Mor And Ido The Bests B9,647602|497צחי דוד
Mor And Ido The Bests B7,730608|491צחי דוד
Mor And Ido The Bests C6,993609|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,602600|491צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,602602|498צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,779602|492צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,543603|496צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,712602|499צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755604|499צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755604|482צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,602603|499צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,157604|489צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755607|487צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,736608|480צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755607|484צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,499606|491צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,997609|496צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755610|489צחי דוד
Mor And Ido The Bests D7,597611|490צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755611|481צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,826611|493צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,385634|488צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,755631|488צחי דוד
אובליקיס559,375611|446kaka
אולימפוס 45,859626|442kaka
אוקליסוס008,958603|446kaka
ביגוטודיס558,491605|443kaka
בקרוטיטס57,715608|442kaka
גלעד שליט9,699619|436kaka
גרגוריליקיס##8,547624|434kaka
דודליקיס8,436615|445kaka
הכפר הכתום 4####10,479601|434kaka
הכפר המוגן 1011,891680|454seimha
הכפר המוגן 135,329683|456seimha
הכפר המוגן 1710,170685|444seimha
הכפר המוגן 1811,601686|442seimha
הכפר המוגן 35,099680|458seimha
הרקולס7,572610|442kaka
הרקולסי 18,403610|441kaka
השטן האדום5,122628|447kaka
השטן השחור6,203616|443kaka
התקפה 47,788600|433kaka
התקפה 59,614604|435kaka
ומושי7,654607|448kaka
ונוסטיקס8,389616|441kaka
זאביוטיטקס6,962612|440kaka
זואיקיקסי7,428613|439kaka
חחחחחחחחחח8,647683|454seimha
חרלוקסיס11,908606|448kaka
טוטמאיליס#9,474606|449kaka
יאויכין מנדלוביץ!@@8,187604|443kaka
יאמטיסיס28,385603|448kaka
יוהניסוס הגדול10,886603|433kaka
יוליוסיסי11,898603|434kaka
יששכר המך##6,703604|445kaka
כוכטרוסיסי7,183604|440kaka
כפר ברבר116,423614|445kaka
כפר ברברי1,904616|445kaka
כפר ברברי7,408616|448kaka
כפר ברברי7,952623|445kaka
כפר ברברי11,754685|441seimha
כפר ברברי@9,842616|446kaka
כפר ברברי889,436616|439kaka
כפר הדרדסי 19,537625|436kaka
כפר הדרדסיס##5,448625|437kaka
כפר מספר 289,162697|446seimha
כפר סתם שיבס9,638629|440kaka
כפר תקיפה 109,640680|453seimha
כפר תקיפה 119,731693|449seimha
כפר תקיפה 165,627691|463seimha
כפר תקיפה 177,128693|465seimha
כפר תקיפה 186,789681|454seimha
כפר תקיפה 25,675682|454seimha
כפר תקיפה 215,453676|454seimha
כפר תקיפה 226,275678|453seimha
כפר תקיפה 235,502680|457seimha
כפר תקיפה 244,870680|456seimha
כפר תקיפה 254,928681|451seimha
כפר תקיפה 274,931691|464seimha
כפר תקיפה 2810,116687|444seimha
כפר תקיפה 310,983693|450seimha
כפר תקיפה 69,731694|450seimha
כפר תקיפה 711,896691|465seimha
כפר תקיפה 89,551692|450seimha
לאונרדסיס11,804604|434kaka
לארוקיקס10,261618|446kaka
מאכנסיס #11,898602|434kaka
מבאסקיסי!11,768602|433kaka
מדאקרסיס8,982600|434kaka
מומו 38,794608|494צחי דוד
מונגוליוס26,255624|442kaka
סוביטיקודוס9,927625|442kaka
סוססיטוק9,844615|437kaka
עאפילוגיסי@@@10,486628|446kaka
עבידלודיסיס8,856626|437kaka

128 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K47 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
הכפר המוגן 19,883703|451seimha
הכפר המוגן 1111,908702|454seimha
הכפר המוגן 123,141711|455seimha
הכפר המוגן 143,528706|444seimha
הכפר המוגן 153,468706|443seimha
הכפר המוגן 163,476707|444seimha
הכפר המוגן 193,628706|445seimha
הכפר המוגן 29,624702|451seimha
הכפר המוגן 203,231705|445seimha
הכפר המוגן 213,171708|443seimha
הכפר המוגן 49,513703|454seimha
הכפר המוגן 510,476709|451seimha
הכפר המוגן 69,501704|459seimha
הכפר המוגן 79,501705|461seimha
הכפר המוגן 89,934711|457seimha
הכפר המוגן 99,946706|463seimha
כפר ברברי3,079707|446seimha
כפר ברברי3,000708|446seimha
כפר ברברי3,202704|442seimha
כפר ברברי2,969706|440seimha
כפר תקיפה 111,686706|442seimha
כפר תקיפה 1212,166708|459seimha
כפר תקיפה 136,348710|465seimha
כפר תקיפה 147,593705|458seimha
כפר תקיפה 155,898708|451seimha
כפר תקיפה 197,622709|464seimha
כפר תקיפה 205,537709|450seimha
כפר תקיפה 299,760705|460seimha
כפר תקיפה 308,265709|455seimha
כפר תקיפה 411,918708|450seimha
כפר תקיפה 59,990710|455seimha
כפר תקיפה 99,835710|462seimha

32 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K55 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
0.01 K5512,168510|595המתקיף
0.02 K5511,912513|579המתקיף
0.03 K5512,154533|580המתקיף
0.04 K5511,898511|574המתקיף
0.05 K5512,154518|595המתקיף
0.06 K5512,154531|580המתקיף
0.07 K5512,154505|590המתקיף
0.08 K5512,154504|591המתקיף
0.09 K5512,154511|579המתקיף
0.10 K5512,154531|583המתקיף
0.11 K5512,046502|593המתקיף
0.12 K5512,154530|583המתקיף
0.13 K5512,154510|596המתקיף
0.14 K5512,154508|595המתקיף
0.15 K5512,164501|588המתקיף
0.16 K5512,154508|577המתקיף
0.17 K5512,154503|596המתקיף
0.18 K5512,154502|596המתקיף
0.19 K5512,166531|581המתקיף
0.20 K5512,154506|595המתקיף
0.21 K5512,154513|594המתקיף
0.22 K5512,154513|595המתקיף
0.2311,286528|581המתקיף
0.24 K5512,154505|591המתקיף
0.25 K5512,154534|580המתקיף
0.267,164501|597המתקיף
0.27 K5512,154504|589המתקיף
0.28 K5512,154513|580המתקיף
0.29 K5511,898512|579המתקיף
0.30 K5511,995512|596המתקיף
0.31 K5511,302504|593המתקיף
0.32 K5512,154511|580המתקיף
0.338,143501|594המתקיף
0.347,457500|591המתקיף
0.357,442512|582המתקיף
0.369,383513|593המתקיף
0.37 K5512,154513|591המתקיף
0.3811,074534|583המתקיף
0.396,500511|598המתקיף
0.406,994508|593המתקיף
0.417,931506|591המתקיף
0.426,604514|599המתקיף
0.436,760502|589המתקיף
0.446,523502|594המתקיף
0.457,328509|579המתקיף
0.467,013528|579המתקיף
0.475,535512|598המתקיף
0.4810,724587|555המתקיף
0.497,925511|590המתקיף
0.507,104508|590המתקיף
0.516,872511|592המתקיף
0.525,979502|597המתקיף
0.537,096514|582המתקיף
Mor And Ido The Bests A9,755572|507צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499596|504צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,513592|505צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,499594|507צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,185598|501צחי דוד

58 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K56 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
Mor And Ido The Bests A8,349601|506צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499603|500צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499604|504צחי דוד
Mor And Ido The Bests A8,731605|502צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,540610|500צחי דוד
Mor And Ido The Bests A9,499689|554צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,622603|504צחי דוד
Mor And Ido The Bests D8,275608|502צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,515609|500צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,975609|504צחי דוד
Mor And Ido The Bests D9,599613|505צחי דוד
מומו 418,794602|505צחי דוד

12 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K63 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
.1.7,688367|678SHAYA
.3.7,814371|677SHAYA
023 מוצב מספר 2 -*7,671378|667SHAYA
23 מוצב מספר 2 -*8,090379|667SHAYA
24 מוצב מספר 3 =*7,774378|668SHAYA
gilx1x9,069377|677SHAYA
gilx2x8,994376|676SHAYA
Gladius II7,827380|672SHAYA
rtgx6x10,146375|672SHAYA
shay8,474371|661SHAYA
shlomikingss7,980375|674SHAYA
yoyoba 211,897377|687SHAYA
yoyoba 412,031380|681SHAYA
yoyoba 511,114379|686SHAYA
yoyoba 612,130375|685SHAYA
yoyoba 96,720382|686SHAYA
אדון האופל7,495396|695SHAYA
הכפר הראשון שלי12,154368|659SHAYA
טלמון5,043353|673SHAYA
כפר 12353,072332|649SHAYA
כפר 137,903378|664SHAYA
כפר 147,899373|661SHAYA
כפר 15*8,240373|655SHAYA
כפר 16*7,904373|663SHAYA
כפר 178,112375|658SHAYA
כפר 19*8,007374|660SHAYA
כפר 20*7,910381|660SHAYA
כפר 21*7,680382|675SHAYA
כפר shay 311,348373|665SHAYA
כפר shay47,859370|661SHAYA
כפר SHAYAs12,164369|661SHAYA
כפר SHLOMISAAD9,359376|674SHAYA
כפר אדום 209,478397|606אני הבוס
כפר בונוס5,277373|692SHAYA
כפר בונוס2,708348|666SHAYA
כפר בונוס4,407330|652SHAYA
כפר בונוס2,728380|689SHAYA
כפר בונוס4,139327|647SHAYA
כפר בונוס6,689363|677SHAYA
כפר בונוס5,411381|693SHAYA
כפר בונוס7,789389|698SHAYA
כפר בונוס2,769376|688SHAYA
כפר בונוס 27,843374|676SHAYA
כפר בונוס XXX5,566395|697SHAYA
כפר בונוס ס7,894384|680SHAYA
כפר בונוס צ5,947347|664SHAYA
כפר בונוס@7,997377|670SHAYA
כפר בונוס*8,167370|668SHAYA
כפר בונוס##4,612337|645SHAYA
כפר בונוס13,650359|668SHAYA
כפר בונוס36,740375|676SHAYA
כפר בונוס43,727356|670SHAYA
כפר ברברי3,066397|697SHAYA
כפר ברברי3,091394|697SHAYA
כפר ברברי3,937371|672SHAYA
כפר ברברי7,663334|647SHAYA
כפר ברברי3,269349|668SHAYA
כפר ברברי7,910391|672SHAYA
כפר ברברי12,140364|668SHAYA
כפר ברברי4,115369|679SHAYA
כפר ברברי7,817389|675SHAYA
כפר ברברי 1*7,859383|672SHAYA
כפר ברברי 67,942372|662SHAYA
כפר ברברי 78,166372|658SHAYA
כפר ברברי 88,151375|668SHAYA
כפר ברברי[:7,992380|671SHAYA
כפר ברברי*8,073376|665SHAYA
כפר ברברי*18,181379|666SHAYA
כפר ברברי27,126373|654SHAYA
כפר ברברי38,054369|663SHAYA
כפר ברברי57,906331|645SHAYA
כפר ברברי798,768390|672SHAYA
כפר ברברי809,416366|659SHAYA
כפר ברברי819,602381|665SHAYA
כפר ברברי829,166381|667SHAYA
כפר ברברי838,073385|672SHAYA
כפר ברברי848,305374|662SHAYA
כפר ברברי853,515378|682SHAYA
כפר ברברי863,809381|689SHAYA
כפר ברברי873,248334|645SHAYA
כפר ברברי883,304378|687SHAYA
כפר ברברי897,117379|668SHAYA
כפר ברברי98,186340|654SHAYA
כפר ברברי903,806390|697SHAYA
כפר ברברי913,829375|659SHAYA
כפר ברברי923,637380|669SHAYA
כפר ברברי934,020372|678SHAYA
כפר ברברי943,715376|666SHAYA
כפר ברברי953,210355|665SHAYA
כפר ברבריx7,872378|666SHAYA
כפר המוות2,518351|670SHAYA
כפר מ*7,887370|662SHAYA
כפר מ*18,472370|663SHAYA
כפר מאיר ברברי8,281374|659SHAYA
כפר מוות 23,774351|671SHAYA
מכבי חיפה7,530376|687SHAYA
שי19,130360|661SHAYA
שי28,362372|668SHAYA

98 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K64 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
dodo218,504468|698dodo15
dodo2108,483471|696dodo15
dodo2146,031472|699dodo15
dodo21511,568476|696dodo15
dodo268,947470|699dodo15
dodo288,212471|698dodo15
dodo298,591470|696dodo15
dodo917,154457|690dodo15
כפר אדום 276,109426|696אני הבוס
כפר אדום189,208424|698אני הבוס
כפר אדום218,782423|697אני הבוס
כפר ברברי3,007402|694SHAYA
כפר ברברי8,392476|697dodo15
כפר ברברי8,578475|698dodo15
כפר ברברי8,374475|697dodo15
כפר ברברי ב7,402402|693SHAYA
כפר ברברי47,950403|696SHAYA

17 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K66 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
diablo10111,859633|682diablo217
DIABLO10210,428632|681diablo217
diablo21011,495632|683diablo217
diablo21310,627630|684diablo217
diablo21411,531635|683diablo217
diablo21510,228630|681diablo217
diablo21611,349628|682diablo217
diablo21711,225633|687diablo217
diablo21811,825629|687diablo217
diablo21911,545625|684diablo217
diablo22010,377624|685diablo217
diablo22111,281624|684diablo217
diablo22210,347642|678diablo217
DIABLO22311,850644|671diablo217
diablo22410,151644|673diablo217
diablo22510,435655|671diablo217
diablo22610,226654|661diablo217
diablo22711,061650|659diablo217
diablo22810,377659|654diablo217
diablo22911,855663|660diablo217
diablo23011,854666|660diablo217
diablo23111,559670|651diablo217
diablo23212,154670|644diablo217
diablo23510,895669|641diablo217
diablo23610,389669|642diablo217
diablo23711,222654|678diablo217
diablo24310,124618|671diablo217
diablo24410,048615|675diablo217
diablo24810,022609|692diablo217
diablo30011,825689|623diablo217
diablo30111,825684|628diablo217
diablo30211,686684|621diablo217
DIABLO30310,748688|619diablo217
diablo3049,682679|627diablo217
כפר בונוס11,850638|677diablo217
כפר בונוס7,436674|651diablo217
כפר בונוס5,750677|656diablo217
כפר בונוס5,894679|648diablo217
כפר בונוס11,867659|671diablo217
כפר ברברי11,274652|664diablo217
כפר ברברי10,286632|680diablo217
כפר ברברי11,846646|667diablo217

42 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K73 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
2.014,589398|702המתקיף
2.023,621399|708המתקיף

2 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K74 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
-01-6,986430|707אני הבוס
-04-8,018428|708אני הבוס
-05-7,671426|712אני הבוס
-06-7,642426|711אני הבוס
-13-8,035430|701אני הבוס
-15-8,951438|711אני הבוס
-16-8,579435|712אני הבוס
-21-9,836433|715אני הבוס
1.01 K7412,168477|717המתקיף
1.02 K7412,154476|717המתקיף
1.0311,742480|717המתקיף
1.048,872478|714המתקיף
1.059,102474|719המתקיף
1.066,936472|715המתקיף
1.078,272474|711המתקיף
1.088,407479|713המתקיף
1.099,278476|712המתקיף
1.108,149474|709המתקיף
1.119,373475|713המתקיף
1.126,347474|713המתקיף
1.138,028482|715המתקיף
1.147,313470|717המתקיף
1.158,682477|707המתקיף
1.169,564477|710המתקיף
1.1711,137476|710המתקיף
1.189,093476|702המתקיף
1.196,184485|722המתקיף
1.206,731469|713המתקיף
1.218,080481|721המתקיף
1.225,441473|721המתקיף
1.235,915473|715המתקיף
1.246,111476|715המתקיף
1.255,748475|715המתקיף
1.265,641473|718המתקיף
1.275,318475|716המתקיף
1.285,847476|719המתקיף
1.295,289476|721המתקיף
1.305,276470|718המתקיף
1.315,829472|717המתקיף
1.325,394473|717המתקיף
1.333,199477|729המתקיף
1.344,432474|724המתקיף
1.355,290472|720המתקיף
1.3611,380481|719המתקיף
1.374,624471|720המתקיף
1.385,167481|723המתקיף
1.395,046484|720המתקיף
1.4011,742471|715המתקיף
1.414,962477|722המתקיף
1.4210,493492|714המתקיף
1.4310,433488|711המתקיף
1.449,730491|714המתקיף
1.454,275487|717המתקיף
1.483,050476|723המתקיף
1.493,067480|724המתקיף
1.503,016475|723המתקיף
diablo50112,060493|723diablo217
diablo50212,154489|716diablo217
diablo5036,950483|733diablo217
diablo5046,573467|729diablo217
dodo11011,339454|708dodo15
dodo1129,360455|709dodo15
dodo1138,408456|708dodo15
dodo138,309458|705dodo15
dodo211,442468|700dodo15
dodo2127,070472|701dodo15
dodo2137,351472|700dodo15
dodo229,688468|701dodo15
dodo238,713469|701dodo15
dodo356,960447|703dodo15
dodo410,398465|702dodo15
dodo408,603465|701dodo15
dodo4110,247466|702dodo15
dodo41010,559459|703dodo15
dodo428,111462|703dodo15
dodo438,226462|702dodo15
dodo448,442464|702dodo15
dodo459,109463|702dodo15
dodo467,821464|703dodo15
dodo477,581464|704dodo15
dodo489,800461|704dodo15
dodo510,380462|706dodo15
dodo509,162461|708dodo15
dodo518,398463|708dodo15
dodo5106,480459|711dodo15
dodo528,093462|709dodo15
dodo537,387463|707dodo15
dodo548,807462|708dodo15
dodo557,982461|707dodo15
dodo567,130459|709dodo15
dodo577,582459|710dodo15
dodo5811,238457|710dodo15
dodo598,985457|711dodo15
dodo611,238461|721dodo15
dodo609,131462|715dodo15
dodo616,882462|713dodo15
dodo626,418462|718dodo15
dodo636,077461|719dodo15
dodo646,158464|720dodo15
dodo657,183466|717dodo15
dodo666,250465|724dodo15
dodo675,883467|724dodo15
dodo687,903462|725dodo15
dodo710,001472|709dodo15
dodo7010,202473|710dodo15
dodo717,596472|718dodo15
dodo7211,906480|709dodo15
dodo7311,073479|706dodo15
dodo7410,071476|708dodo15
dodo7512,154480|711dodo15
dodo7612,154480|710dodo15
dodo87,284449|718dodo15
dodo807,481447|717dodo15
dodo816,298449|719dodo15
dodo826,483449|717dodo15
dodo837,795449|716dodo15
dodo847,322447|715dodo15
כפר אדום 177,719439|711אני הבוס
כפר אדום 198,620425|704אני הבוס
כפר אדום 225,955444|717אני הבוס
כפר אדום 235,299423|702אני הבוס
כפר אדום 248,016426|702אני הבוס
כפר אדום 258,533440|711אני הבוס
כפר אדום 288,980439|702אני הבוס
כפר אדום 298,431432|706אני הבוס
כפר אדום 308,245429|706אני הבוס
כפר אדום18,293419|708אני הבוס
כפר אדום109,409422|704אני הבוס
כפר אדום119,523433|714אני הבוס
כפר אדום129,301434|714אני הבוס
כפר אדום138,013423|707אני הבוס
כפר אדום148,303424|703אני הבוס
כפר אדום158,391422|700אני הבוס
כפר אדום167,416430|704אני הבוס
כפר אדום29,225424|707אני הבוס
כפר אדום268,737435|711אני הבוס
כפר אדום37,588416|708אני הבוס
כפר אדום49,364413|706אני הבוס
כפר אדום58,649432|713אני הבוס
כפר אדום68,940416|709אני הבוס
כפר אדום79,755422|702אני הבוס
כפר אדום88,157421|708אני הבוס
כפר אדום97,693424|704אני הבוס
כפר בונוס.5,101420|712SHAYA
כפר בונוס)(5,613413|703SHAYA
כפר בונוס###4,904422|713SHAYA
כפר ברברי8,269478|708dodo15
כפר ברברי10,742477|709dodo15
כפר ברברי5,351422|714SHAYA

149 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K75 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
diablo2419,016597|703diablo217
כפר בונוס10,154599|706diablo217

2 כפרים נמצאים ביבשת הזו

K76 (ייצא)

שםנקודותמיקוםשחקן
diablo24010,812602|700diablo217

1 כפרים נמצאים ביבשת הזו

2020-06-04 15:13:51 CEST