סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Tribe

פרופיל שבטי מלחמה לשבט: Angels Of Death and Musketeer (tribe changes)

שחקן פעולה תאריך/זמן נקודות
Guy950 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,060,164
SeUoS הצטרף 13th February 2012 - 17:10 8,485,538
yossyyan הצטרף 13th February 2012 - 17:10 7,893,194
taipan הצטרף 13th February 2012 - 17:10 7,981,495
Dean הצטרף 13th February 2012 - 17:10 555,839
ghost הצטרף 13th February 2012 - 17:10 914,207
אמיתי הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,441,105
Cpeznaz הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,530,773
guzua הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,175,395
אוריאל כרמלי הצטרף 13th February 2012 - 17:10 686,810
יצחק1 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 399,826
silverblood הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,109,578
AngelPlan הצטרף 13th February 2012 - 17:10 5,182,404
אמפריה הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,421,179
Boldoser הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,159,336
ספרטקוס הצטרף 13th February 2012 - 17:10 871,805
colling הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,156,047
naimdror הצטרף 13th February 2012 - 17:10 631,120
adiamus הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,484,180
יוני333 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,306,038
udiar הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,239,655
zeev1968 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,586,755
yanivar הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,605,352
spech הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,093,017
moshe621618 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,723,952
eligln הצטרף 13th February 2012 - 17:10 6,238,474
matook הצטרף 13th February 2012 - 17:10 817,782
yonigan הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,311,181
tomily הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,688,168
23yarony23 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 6,072,392
daniel12 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,348,505
אשדודי משוגע הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,200,289
neriyamoshe הצטרף 13th February 2012 - 17:10 732,985
alexkor הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,148,192
ady1 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 5,378,111
אריאל7 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,301,992
haim12 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 378,813
asyag363 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 192,372
zeevel הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,705,222
wayzer הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,026,815
shlomo25 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,119,081
דרוראל הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,498,303
oren h הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,236,183
nevovnkl6 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,324,188
mic123 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,575,823
kobi7171 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,487,682
stas20010 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,567,626
plelectric הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,962,556
ronyge הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,810,129
AdiGredi הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,737,694
sferanor הצטרף 13th February 2012 - 17:10 949,187
bill הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,196,383
bigR הצטרף 13th February 2012 - 17:10 5,917,545
אל קפונה הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,981,199
grump הצטרף 13th February 2012 - 17:10 6,199,680
sloch הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,280,061
yoey הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,363,893
aviha-i הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,403,899
markso הצטרף 13th February 2012 - 17:10 4,602,199
ertyu15 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,233,106
yaniv187 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,104,403
eliork הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,449,128
הכובש-7 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 793,091
xmelafefonx הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,662,697
the king2 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,511,677
dudifa הצטרף 13th February 2012 - 17:10 1,671,107
nir2525 הצטרף 13th February 2012 - 17:10 2,296,703
ll cool A הצטרף 13th February 2012 - 17:10 3,265,348
אבישג הצטרף 13th February 2012 - 17:10 791,297
omriasraf הצטרף 13th February 2012 - 17:10 640,796
dzilbers הצטרף 13th February 2012 - 17:10 798,818
Guy950 עזב 12th February 2012 - 00:08 4,060,164
SeUoS עזב 12th February 2012 - 00:08 8,485,210
yossyyan עזב 12th February 2012 - 00:08 7,919,071
taipan עזב 12th February 2012 - 00:08 7,990,475
Dean עזב 12th February 2012 - 00:08 555,839
ghost עזב 12th February 2012 - 00:08 914,207
אמיתי עזב 12th February 2012 - 00:08 1,440,696
Cpeznaz עזב 12th February 2012 - 00:08 1,530,773
guzua עזב 12th February 2012 - 00:08 4,186,263
אוריאל כרמלי עזב 12th February 2012 - 00:08 685,758
יצחק1 עזב 12th February 2012 - 00:08 375,744
silverblood עזב 12th February 2012 - 00:08 2,109,578
AngelPlan עזב 12th February 2012 - 00:08 5,192,255
אמפריה עזב 12th February 2012 - 00:08 1,421,179
Boldoser עזב 12th February 2012 - 00:08 4,181,258
ספרטקוס עזב 12th February 2012 - 00:08 871,805
colling עזב 12th February 2012 - 00:08 2,156,047
naimdror עזב 12th February 2012 - 00:08 631,120
adiamus עזב 12th February 2012 - 00:08 4,484,061
יוני333 עזב 12th February 2012 - 00:08 3,306,135
udiar עזב 12th February 2012 - 00:08 2,239,655
zeev1968 עזב 12th February 2012 - 00:08 3,586,755
yanivar עזב 12th February 2012 - 00:08 4,605,352
spech עזב 12th February 2012 - 00:08 2,093,017
moshe621618 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,723,952
eligln עזב 12th February 2012 - 00:08 6,273,224
matook עזב 12th February 2012 - 00:08 817,782
yonigan עזב 12th February 2012 - 00:08 3,311,181
tomily עזב 12th February 2012 - 00:08 2,687,167
23yarony23 עזב 12th February 2012 - 00:08 6,098,728
daniel12 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,348,505
אשדודי משוגע עזב 12th February 2012 - 00:08 1,200,289
neriyamoshe עזב 12th February 2012 - 00:08 732,985
alexkor עזב 12th February 2012 - 00:08 1,148,202
ady1 עזב 12th February 2012 - 00:08 5,378,111
אריאל7 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,301,992
haim12 עזב 12th February 2012 - 00:08 378,813
asyag363 עזב 12th February 2012 - 00:08 192,372
zeevel עזב 12th February 2012 - 00:08 1,705,222
wayzer עזב 12th February 2012 - 00:08 3,026,815
shlomo25 עזב 12th February 2012 - 00:08 3,119,005
דרוראל עזב 12th February 2012 - 00:08 3,515,739
oren h עזב 12th February 2012 - 00:08 2,236,183
nevovnkl6 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,324,070
mic123 עזב 12th February 2012 - 00:08 2,575,823
kobi7171 עזב 12th February 2012 - 00:08 2,487,682
stas20010 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,567,626
plelectric עזב 12th February 2012 - 00:08 3,972,099
ronyge עזב 12th February 2012 - 00:08 3,810,129
AdiGredi עזב 12th February 2012 - 00:08 1,737,694
sferanor עזב 12th February 2012 - 00:08 949,187
bill עזב 12th February 2012 - 00:08 3,205,570
bigR עזב 12th February 2012 - 00:08 5,939,009
אל קפונה עזב 12th February 2012 - 00:08 1,994,117
grump עזב 12th February 2012 - 00:08 6,210,987
sloch עזב 12th February 2012 - 00:08 2,280,061
yoey עזב 12th February 2012 - 00:08 1,363,893
aviha-i עזב 12th February 2012 - 00:08 3,403,899
markso עזב 12th February 2012 - 00:08 4,602,032
ertyu15 עזב 12th February 2012 - 00:08 2,233,106
yaniv187 עזב 12th February 2012 - 00:08 3,104,403
eliork עזב 12th February 2012 - 00:08 2,449,128
הכובש-7 עזב 12th February 2012 - 00:08 793,091
xmelafefonx עזב 12th February 2012 - 00:08 3,667,878
the king2 עזב 12th February 2012 - 00:08 1,511,677
dudifa עזב 12th February 2012 - 00:08 1,671,107
nir2525 עזב 12th February 2012 - 00:08 2,296,703
ll cool A עזב 12th February 2012 - 00:08 3,280,684
אבישג עזב 12th February 2012 - 00:08 791,297
omriasraf עזב 12th February 2012 - 00:08 640,796
dzilbers עזב 12th February 2012 - 00:08 799,215
אבישג הצטרף 25th January 2012 - 08:08 578,032
neriyamoshe הצטרף 24th January 2012 - 07:08 732,985
chikli עזב 22nd January 2012 - 09:08 7,436,182
nevovnkl6 הצטרף 20th January 2012 - 19:07 1,052,520
yoey הצטרף 20th January 2012 - 07:07 1,312,376
ertyu15 הצטרף 20th January 2012 - 00:07 2,181,465
spech הצטרף 19th January 2012 - 18:10 1,950,933
dzilbers הצטרף 18th January 2012 - 17:07 514,460
omriasraf הצטרף 12th January 2012 - 21:07 723,830
kobi7171 הצטרף 03rd January 2012 - 23:07 2,016,607
dubi77 עזב 03rd January 2012 - 20:07 1,818,203
dubi77 הצטרף 03rd January 2012 - 01:07 1,818,203
asyag363 הצטרף 02nd January 2012 - 19:07 151,129
zeevel הצטרף 02nd January 2012 - 18:07 1,633,429
יצחק1 הצטרף 28th December 2011 - 18:08 749,964
haim12 הצטרף 25th December 2011 - 16:07 307,745
moshe621618 הצטרף 25th December 2011 - 11:07 1,759,304
ll cool A הצטרף 23rd December 2011 - 18:07 2,626,065
shlomo25 הצטרף 23rd December 2011 - 16:08 2,360,262
sferanor הצטרף 22nd December 2011 - 18:13 938,298
אל קפונה הצטרף 22nd December 2011 - 12:11 1,353,576
aviha-i הצטרף 22nd December 2011 - 10:11 3,380,263
daniel12 הצטרף 21st December 2011 - 23:12 1,207,886
dudifa הצטרף 21st December 2011 - 22:12 1,357,592
wayzer הצטרף 21st December 2011 - 18:12 2,730,735
ספרטקוס הצטרף 21st December 2011 - 13:11 861,167
דרוראל הצטרף 21st December 2011 - 13:11 2,646,665
stas20010 הצטרף 21st December 2011 - 12:12 1,318,055
yaniv187 הצטרף 21st December 2011 - 11:11 3,053,601
יוני333 הצטרף 21st December 2011 - 08:13 3,192,087
mic123 הצטרף 21st December 2011 - 06:10 2,124,071
AdiGredi הצטרף 21st December 2011 - 06:10 1,363,093
Boldoser הצטרף 20th December 2011 - 22:13 3,300,498
colling הצטרף 20th December 2011 - 22:13 2,024,628
matook הצטרף 20th December 2011 - 22:13 761,928
Cpeznaz הצטרף 20th December 2011 - 21:12 1,404,899
nir2525 הצטרף 20th December 2011 - 21:12 2,177,860
אמפריה הצטרף 20th December 2011 - 20:11 1,266,544
הכובש-7 הצטרף 20th December 2011 - 20:11 521,552
guzua הצטרף 20th December 2011 - 19:12 3,439,309
bill הצטרף 20th December 2011 - 19:12 1,981,850
אמיתי הצטרף 20th December 2011 - 13:11 631,566
אוריאל כרמלי הצטרף 20th December 2011 - 13:11 559,444
ghost הצטרף 20th December 2011 - 12:14 902,399
alexkor הצטרף 20th December 2011 - 12:14 830,385
the king2 הצטרף 20th December 2011 - 12:14 1,321,335
taipan הצטרף 20th December 2011 - 11:11 6,585,782
xmelafefonx הצטרף 20th December 2011 - 10:11 2,754,320
קומבינה עזב 07th December 2011 - 22:12 578,700
udiar הצטרף 08th November 2011 - 13:10 1,322,602
guzua עזב 08th November 2011 - 09:10 2,795,810
yanivsh עזב 02nd November 2011 - 15:10 555,713
monkeyboy עזב 31st October 2011 - 02:14 0
guzua הצטרף 28th October 2011 - 01:09 2,753,781
tomily הצטרף 26th October 2011 - 03:11 1,531,409
plelectric הצטרף 18th October 2011 - 23:12 2,132,390
guzua עזב 17th October 2011 - 10:10 2,732,124
sloch הצטרף 16th October 2011 - 02:15 1,324,602
tomily עזב 14th October 2011 - 16:10 1,514,320
saydof עזב 04th October 2011 - 02:14 0
23yarony23 הצטרף 07th September 2011 - 02:15 3,290,358
SUPERPLAYER עזב 17th August 2011 - 02:15 648,922
goldnerniv עזב 30th July 2011 - 17:09 761,944
קומבינה הצטרף 03rd July 2011 - 08:10 384,316
monkeyboy הצטרף 02nd July 2011 - 12:09 494,205
adiamus הצטרף 01st July 2011 - 00:09 1,001,955
eliork הצטרף 01st July 2011 - 00:09 807,900
guzua הצטרף 30th June 2011 - 15:09 1,756,580
Dean הצטרף 30th June 2011 - 14:09 235,844
yanivsh הצטרף 30th June 2011 - 14:09 371,420
dubi77 עזב 26th June 2011 - 08:10 1,597,018
goldnerniv הצטרף 18th June 2011 - 12:09 710,249
naimdror הצטרף 13th June 2011 - 00:09 235,121
markso הצטרף 12th June 2011 - 15:15 843,437
yonigan הצטרף 12th June 2011 - 13:09 1,180,528
dubi77 הצטרף 12th June 2011 - 01:09 1,512,009
chikli הצטרף 10th June 2011 - 07:08 1,347,682
kkndman עזב 12th May 2011 - 22:08 586,479
SeUoS הצטרף 30th April 2011 - 10:08 3,159,799
SeUoS עזב 22nd April 2011 - 21:08 3,221,671
yossyyan הצטרף 20th April 2011 - 15:08 3,469,235
SeUoS הצטרף 20th April 2011 - 10:08 3,158,092
Guy950 הצטרף 20th April 2011 - 00:08 1,656,086
AngelPlan הצטרף 19th April 2011 - 18:08 1,355,015
yahel עזב 16th April 2011 - 16:08 63,126
silverblood הצטרף 09th April 2011 - 19:08 233,738
silverblood עזב 09th April 2011 - 00:08 233,738
eligln הצטרף 04th April 2011 - 16:08 1,066,535
TOPROP עזב 01st April 2011 - 02:10 382,526
yahel הצטרף 11th March 2011 - 23:07 53,568
ronyge הצטרף 11th March 2011 - 23:07 426,187
SUPERPLAYER הצטרף 22nd February 2011 - 21:13 94,318
zionsh עזב 17th February 2011 - 17:11 102,160
kokoman עזב 14th February 2011 - 02:17 43,090
yahel עזב 13th February 2011 - 07:11 46,465
kkndman הצטרף 09th February 2011 - 22:12 165,221
parsi12 עזב 07th February 2011 - 04:10 96,275
blanco עזב 04th February 2011 - 15:11 570,095
TOPROP הצטרף 03rd February 2011 - 20:11 185,522
barsaar עזב 01st February 2011 - 22:11 45,179
אשדודי משוגע הצטרף 31st January 2011 - 21:11 64,058
yanivar הצטרף 31st January 2011 - 14:11 499,415
yanivar עזב 31st January 2011 - 13:10 499,415
yairk62 עזב 31st January 2011 - 13:10 121,576
silverblood הצטרף 31st January 2011 - 03:12 129,952
barsaar הצטרף 30th January 2011 - 07:10 44,927
TOPROP עזב 30th January 2011 - 02:16 185,522
blanco הצטרף 27th January 2011 - 09:10 555,254
אריאל7 הצטרף 16th January 2011 - 13:10 117,126
kokoman הצטרף 13th January 2011 - 14:09 23,458
kokoman עזב 12th January 2011 - 15:10 23,458
shoam12321 עזב 09th January 2011 - 22:10 128,728
parsi12 הצטרף 09th January 2011 - 09:09 77,304
barsaar עזב 09th January 2011 - 06:10 38,890
parsi12 עזב 09th January 2011 - 06:10 77,304
bigR הצטרף 08th January 2011 - 16:09 120,266
yairk62 הצטרף 05th January 2011 - 23:10 91,265
tomily הצטרף 21st December 2010 - 20:09 227,204
agamkedem עזב 20th December 2010 - 23:09 8,772
tomily עזב 16th December 2010 - 19:09 200,415
agamkedem הצטרף 13th December 2010 - 11:10 9,103
steinj עזב 09th December 2010 - 21:08 12,697
yocai עזב 08th December 2010 - 00:08 12,986
yocai הצטרף 05th December 2010 - 13:07 9,165
kokoman הצטרף 05th December 2010 - 04:06 7,356
ady1 הצטרף 05th December 2010 - 03:07 138,956
morrison1 עזב 04th December 2010 - 13:06 11,521
morrison1 הצטרף 04th December 2010 - 12:06 11,521
grump הצטרף 02nd December 2010 - 16:02 3,614
roKi27 עזב 28th November 2010 - 19:02 2,456
zionsh הצטרף 27th November 2010 - 18:02 13,869
saydof הצטרף 26th November 2010 - 17:02 22,507
shoam12321 הצטרף 26th November 2010 - 17:02 55,230
yanivar הצטרף 26th November 2010 - 16:02 99,410
TOPROP הצטרף 26th November 2010 - 16:02 21,756
parsi12 הצטרף 26th November 2010 - 16:02 19,490
zeev1968 הצטרף 26th November 2010 - 15:02 47,617
mick עזב 26th November 2010 - 15:02 984
נדב1999 עזב 26th November 2010 - 15:02 529
tomily הצטרף 26th November 2010 - 14:02 87,180
נדב1999 הצטרף 19th November 2010 - 15:04 466
mick הצטרף 18th November 2010 - 22:04 919
yahel הצטרף 18th November 2010 - 08:05 2,703
maoradir עזב 17th November 2010 - 22:09 50,566
shoam12321 עזב 14th November 2010 - 18:03 33,055
אאאאאבבב עזב 14th November 2010 - 18:03 34,573
saarxx עזב 14th November 2010 - 15:02 9,808
harozen עזב 12th November 2010 - 09:02 8,747
moro0663 עזב 12th November 2010 - 00:02 4,968
saydof עזב 08th November 2010 - 23:02 5,459
zionsh עזב 08th November 2010 - 21:02 6,490
parsi12 עזב 08th November 2010 - 20:03 8,086
zeev1968 עזב 08th November 2010 - 20:03 12,966
TOPROP עזב 08th November 2010 - 20:03 7,542
yahel עזב 08th November 2010 - 20:03 2,473
אאאאאבבב הצטרף 08th November 2010 - 16:02 22,281
NETANEL HAZAN עזב 08th November 2010 - 16:02 1,322
zkifon עזב 08th November 2010 - 14:02 1,477
pinki עזב 08th November 2010 - 13:02 2,774
NETANEL HAZAN הצטרף 08th November 2010 - 13:02 1,322
harozen הצטרף 06th November 2010 - 23:02 5,373
AAA99 עזב 06th November 2010 - 21:02 634
barsaar הצטרף 06th November 2010 - 06:01 1,802
נועמיקו עזב 06th November 2010 - 02:05 2,378
oren h הצטרף 06th November 2010 - 01:02 5,562
zeev1968 הצטרף 05th November 2010 - 20:02 12,155
parsi12 הצטרף 05th November 2010 - 17:02 4,511
saydof הצטרף 05th November 2010 - 16:02 4,896
zionsh הצטרף 05th November 2010 - 16:02 5,023
TOPROP הצטרף 05th November 2010 - 15:02 6,687
yahel הצטרף 05th November 2010 - 15:02 2,281
נועמיקו הצטרף 04th November 2010 - 15:01 2,287
אריאל7 עזב 04th November 2010 - 09:01 1,561
harozen עזב 03rd November 2010 - 20:02 4,194
ady1 עזב 03rd November 2010 - 17:02 14,946
אור22 עזב 02nd November 2010 - 23:02 1,906
barsaar עזב 02nd November 2010 - 23:02 1,555
yshay עזב 02nd November 2010 - 22:02 1,044
oren h עזב 02nd November 2010 - 19:04 4,070
shoam12321 הצטרף 02nd November 2010 - 16:03 22,292
yahel עזב 02nd November 2010 - 16:03 2,144
TOPROP עזב 02nd November 2010 - 15:03 5,968
parsi12 עזב 02nd November 2010 - 13:04 2,684
zionsh עזב 02nd November 2010 - 12:02 4,415
saydof עזב 02nd November 2010 - 10:06 4,609
zeev1968 עזב 02nd November 2010 - 07:02 12,131
tomily עזב 31st October 2010 - 23:02 16,239
maoradir הצטרף 31st October 2010 - 22:02 23,570
ארזא עזב 31st October 2010 - 15:02 6,501
לוחם-8 עזב 30th October 2010 - 10:01 2,457
zasx עזב 28th October 2010 - 01:10 1,294
NATI000 עזב 28th October 2010 - 01:10 874
nathan עזב 27th October 2010 - 07:19 0
oz97 עזב 27th October 2010 - 07:19 3,922
lidor742 עזב 26th October 2010 - 04:27 886
shoam12321 עזב 25th October 2010 - 22:39 16,356
yanivar עזב 25th October 2010 - 19:36 25,517
eladbb12 עזב 25th October 2010 - 16:32 697
saydof הצטרף 25th October 2010 - 01:39 2,864
קומבינה עזב 24th October 2010 - 19:27 1,012
אור שרייבר עזב 24th October 2010 - 19:27 10,300
אבישי ויאיר עזב 24th October 2010 - 16:28 806
ROCO14 עזב 24th October 2010 - 16:28 802
יובלהמלך עזב 24th October 2010 - 16:28 525
tomily הצטרף 24th October 2010 - 13:28 9,814
tomily עזב 24th October 2010 - 07:24 9,691
tomily הצטרף 24th October 2010 - 01:39 9,494
saydof עזב 23rd October 2010 - 19:28 2,826
saydof הצטרף 23rd October 2010 - 04:22 2,270
shoam12321 הצטרף 22nd October 2010 - 22:27 11,261
tomily עזב 22nd October 2010 - 22:27 9,095
saydof עזב 22nd October 2010 - 22:27 2,270
QAZ123 עזב 22nd October 2010 - 19:26 745
egozim עזב 22nd October 2010 - 19:26 710
shoam12321 עזב 22nd October 2010 - 19:26 11,261
dviroosh עזב 22nd October 2010 - 16:25 964
joystick עזב 22nd October 2010 - 16:25 2,521
אאאאאבבב עזב 22nd October 2010 - 10:21 7,270
zkifon הצטרף 21st October 2010 - 22:30 210
ROCO14 הצטרף 21st October 2010 - 22:30 755
zkifon עזב 21st October 2010 - 19:28 203
aviv9f עזב 21st October 2010 - 19:28 478
eladbb12 הצטרף 21st October 2010 - 07:22 659
אבישי ויאיר הצטרף 20th October 2010 - 22:28 757
beni19987 עזב 20th October 2010 - 16:26 491
אור שרייבר הצטרף 20th October 2010 - 16:26 5,903
אאאאאבבב הצטרף 20th October 2010 - 16:26 3,801
eitan plaks עזב 20th October 2010 - 07:23 463
1ELAD1 עזב 20th October 2010 - 07:23 368
gvirtzman עזב 20th October 2010 - 07:23 481
קומבינה הצטרף 20th October 2010 - 01:33 819
shoam12321 הצטרף 19th October 2010 - 19:28 10,132
yanivar הצטרף 19th October 2010 - 19:28 15,959
zkifon הצטרף 18th October 2010 - 16:26 88
aviv9f הצטרף 18th October 2010 - 10:22 356
oz97 הצטרף 17th October 2010 - 19:29 3,293
zasx הצטרף 17th October 2010 - 19:29 1,078
נהבננה עזב 17th October 2010 - 16:27 378
lidor742 הצטרף 17th October 2010 - 01:34 803
moshea240 עזב 16th October 2010 - 19:23 1,195
dolev99 עזב 16th October 2010 - 19:23 349
לעעי עזב 16th October 2010 - 19:23 266
tomer069 עזב 16th October 2010 - 01:32 391
velvel עזב 15th October 2010 - 16:22 345
yahel הצטרף 15th October 2010 - 10:21 1,082
zakif עזב 15th October 2010 - 04:26 339
matan130 עזב 15th October 2010 - 04:26 323
eitan plaks הצטרף 15th October 2010 - 01:30 433
אריאל7 הצטרף 14th October 2010 - 22:26 382
EldarShafir עזב 14th October 2010 - 19:25 505
noamb עזב 14th October 2010 - 16:24 290
לעעי הצטרף 14th October 2010 - 16:24 256
moshea240 הצטרף 14th October 2010 - 13:22 1,052
yahel עזב 14th October 2010 - 01:31 967
parsi12 הצטרף 14th October 2010 - 01:31 379
EldarShafir הצטרף 13th October 2010 - 19:26 480
egozim הצטרף 13th October 2010 - 13:21 438
phalanx עזב 13th October 2010 - 04:21 137
QAZ123 הצטרף 13th October 2010 - 01:31 495
gvirtzman הצטרף 12th October 2010 - 19:26 328
phalanx הצטרף 12th October 2010 - 13:21 81
moro0663 הצטרף 12th October 2010 - 10:21 313
dviroosh הצטרף 11th October 2010 - 19:27 734
dodoish עזב 11th October 2010 - 16:23 750
barsaar הצטרף 10th October 2010 - 19:25 304
oren h הצטרף 10th October 2010 - 19:25 494
yahel הצטרף 10th October 2010 - 19:25 833
zakif הצטרף 10th October 2010 - 19:25 365
nathan הצטרף 10th October 2010 - 19:25 695
roKi27 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 710
dolev99 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 309
yshay הצטרף 10th October 2010 - 19:25 330
1ELAD1 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 356
יובלהמלך הצטרף 10th October 2010 - 19:25 337
noamb הצטרף 10th October 2010 - 19:25 270
beni19987 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 317
ady1 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 1,620
matan130 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 315
dodoish הצטרף 10th October 2010 - 19:25 750
אור22 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 468
zionsh הצטרף 10th October 2010 - 19:25 623
saarxx הצטרף 10th October 2010 - 19:25 523
saydof הצטרף 10th October 2010 - 19:25 891
zeev1968 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 1,437
NATI000 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 516
joystick הצטרף 10th October 2010 - 19:25 1,134
AAA99 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 565
ארזא הצטרף 10th October 2010 - 19:25 1,922
TOPROP הצטרף 10th October 2010 - 19:25 1,416
steinj הצטרף 10th October 2010 - 19:25 599
נהבננה הצטרף 10th October 2010 - 19:25 321
לוחם-8 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 721
tomily הצטרף 10th October 2010 - 19:25 2,323
velvel הצטרף 10th October 2010 - 19:25 309
pinki הצטרף 10th October 2010 - 19:25 537
harozen הצטרף 10th October 2010 - 19:25 605
tomer069 הצטרף 10th October 2010 - 19:25 276

2022-06-29 05:16:10 CEST