סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: eligln (כפרים)

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [הכול]
שםנקודותמיקוםיבשת
EliGlN 00112,154626|523K56
EliGlN 00212,154625|520K56
EliGlN 00310,971625|521K56
EliGlN 00410,728625|522K56
EliGlN 00510,971624|523K56
EliGlN 00610,971623|522K56
EliGlN 00711,550621|518K56
EliGlN 00811,824621|516K56
EliGlN 00910,838625|514K56
EliGlN 01011,130624|514K56
EliGlN 01110,495622|514K56
EliGlN 01210,971621|522K56
EliGlN 01411,130621|523K56
EliGlN 01510,971623|514K56
EliGlN 01611,824624|517K56
EliGlN 01710,728621|517K56
EliGlN 01811,140625|519K56
EliGlN 01910,495622|519K56
EliGlN 02010,495628|522K56
EliGlN 02110,636628|523K56
EliGlN 02211,321625|513K56
EliGlN 02310,495628|515K56
EliGlN 02410,971624|513K56
EliGlN 02510,495629|522K56
EliGlN 02610,650663|466K46
EliGlN 02710,728626|522K56
EliGlN 02811,321667|465K46
EliGlN 02910,636665|463K46
EliGlN 03012,154622|516K56
EliGlN 03110,636664|467K46
EliGlN 03210,495662|465K46
EliGlN 03310,636664|465K46
EliGlN 03410,838664|464K46
EliGlN 03511,321666|463K46
EliGlN 03610,495667|467K46
EliGlN 03710,495664|471K46
EliGlN 03810,838626|513K56
EliGlN 04010,971667|464K46
EliGlN 04110,495663|465K46
EliGlN 04211,335627|513K56
EliGlN 04310,495665|464K46
EliGlN 04410,559668|464K46
EliGlN 04510,495666|468K46
EliGlN 04610,838665|468K46
EliGlN 04710,495660|465K46
EliGlN 04811,321663|461K46
EliGlN 04910,083665|462K46
EliGlN 05010,559663|464K46
EliGlN 05110,495661|465K46
EliGlN 05210,495666|464K46
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [הכול]

יצוא

יצא את הכפרים של השחקן הזה
?
K: (השאר הכול ריק)

2020-04-10 14:45:36 CEST