סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Player

פרופיל שחקן שבטי מלחמה: taipan (כפרים)

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [הכול]
שםנקודותמיקוםיבשת
AL - 111,692468|574K54
Al - 212,154470|567K54
Al - 312,154466|570K54
aL - 412,154467|572K54
Al - 612,154465|571K54
AL - 712,154467|570K54
Al - 812,154471|568K54
AL- 512,154468|570K54
AR - 112,168349|581K53
AR - 1112,154348|580K53
Ar - 1312,154354|575K53
Ar - 1312,154355|575K53
AR - 212,154354|577K53
AR - 412,154356|576K53
Ar - 812,154349|576K53
BR - 112,154361|572K53
bR - 312,168362|573K53
Br - 412,154361|573K53
Br - 512,154366|573K53
Br - 612,154358|577K53
Br - 712,154358|576K53
CAN - 1012,154399|524K53
Can - 1112,154395|520K53
Can - 1212,154394|520K53
CAN - 1312,154399|519K53
CAN - Calgary11,494397|524K53
Can - Manitoba12,154393|515K53
CAN - Montriole10,450397|517K53
CAN - Nunavut11,307397|523K53
CAN - Ontario10,705395|522K53
Can - Ottawa12,154392|518K53
Can - Quebec10,501397|518K53
Can - Toronto12,154393|517K53
Can - Vancouver12,154401|517K54
CAN - Winnipeg11,321393|521K53
CN - Castel del Copertino9,516474|543K54
CN - Castel del Lucera10,787473|541K54
CN - Castello Aragonese12,154473|542K54
CNE - Castello di San Giusto10,623482|539K54
CNE - Castle del pompozi11,824477|543K54
CNE - Castle del watumba11,691478|544K54
CNE - Haknest12,154484|540K54
CNE - Har Hatzofim12,154481|541K54
CNE - Shmuel Hanavi11,911481|540K54
COL - 1012,154346|550K53
COL - 1512,154352|553K53
Col - 1612,154353|549K53
Col - 1712,154353|552K53
Col - 1812,154352|552K53
COL - 1912,154353|551K53
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [הכול]

יצוא

יצא את הכפרים של השחקן הזה
?
K: (השאר הכול ריק)

2020-04-10 12:37:25 CEST