סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Map

רמת קירוב:

אחוז הקירוב. הערך המינימלי הוא 100% (הכי רחוק שאפשר),הערך המקסימלי הוא 1000% (הכי קרוב שאפשר).
התמקד על:

כשהזום גבוה מ 100%, תוכל להשתמש בזה כדי לשנות את מיקום ה-x וה-y שהמפה ממוקדת על..
הראה נטושים:

כאשר זה מסומן וה"מסומנים בלבד" אינו מסומן, כפרים נטושים יראו על המפה באפור.
סמנים גדולים יותר:

כשהקופסה מסומנת, כל הסמנים המוגדרים יראו על המפה גדולים יותר.
מסומנים בלבד:

כברירת מחדל, המפה מכילה את כל הכפרים בעולם. כשאפשרות זאת מסומת, תוכל להגדיר את צבע הרקע ולהסתיר את כל הכפרים שלא סימנת.
רקע קהה:

כאפשרות זאת מופעלת, הרקע הבסיסי והכפרים יהיו קהים, כדי להוסיף הדגשה לכל הסמנים.
רשת קואורדינטות של יבשות:

אם רשת היבשות מופעלת, המפה תכיל קווים שיראו את הגבולות של היבשות במפה.
מספרי יבשת:

כשאפשרות זאת מופעלת המפה תכיל את מספרי היבשות. אפשרות זאת עובדת רק באחוזי זום נמוכים.
מספרי יבשת:

מציג עיגול שמראה כמה רחוק כפר יכול לשלוח אציל

הגדרות מפה

רמת קירוב ?%
התמקד על ?|
מסומנים בלבד ?
הראה נטושים ?
סמנים גדולים יותר ?
צבעי רקע
רקע קהה ?
רשת קואורדינטות של יבשות ?
מספרי יבשת ?
הראה את המרחק המירבי של אציל ?|
אפס את כל ההגדרות והסימונים

סמני שבט

Delete
סימון חדש יבא

סמני שחקן

Delete
סימון חדש יבא

סמני כפר

X: Y: Delete
סימון חדש יבא
  

אנא הדבק רשימה של תיוגי שבטים בתיבת הטקסט למטה, מופרדים ע"י שורות חדשות.

אנא הדבק רשימה של תיוגי שחקנים בתיבת הטקסט למטה, מופרדים ע"י שורות חדשות.

אנא הדבק רשימה של תיוגי כפרים בתיבת הטקסט למטה, מופרדים ע"י שורות חדשות.2022-05-21 05:19:58 CEST