סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Attack planner

מתכנן ההתקפה מאפשר לך לבחור כפר מטרה וכפרי מוצא. הוא יתן לך לראות את הזמן המדויק בהם תצטרך לשלוח מתקפה.

שלב 1 מתוך 3

כפר מטרה:
שחקן תוקף:
תאריך הגעה:
זמן הגעה:

2020-06-01 23:58:37 CEST