סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Achievements

שבטים

דירוג
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים

שחקנים

דירוג
דירוג שחקנים ללא שבט
נצחונות כיבושים
הפסדי כיבושים
שינויי שבט
 מ 7 הימים האחרונים
דירוגשבטכפרים שנכבשו

2020-04-07 21:13:10 CEST